Hình thức thanh toán

1. THANH TOÁN TRỰC TUYẾN

Thanh toán thông qua cổng thanh toán điện tử của ngân hàng. Theo đó, các tiêu chuẩn bảo mật thanh toán đảm bảo tuân thủ theo các tiêu chuẩn bảo mật của mỗi cổng thanh toán. Đã được Ngân hàng nhà nước Việt Nam thẩm định về độ an toàn bảo mật và cấp phép hoạt động chính thức.

2. THANH TOÁN SAU KHI NHẬN HÀNG (COD)

Khách hàng có thể thanh toán khi nhận hàng. Ngay tại thời điểm nhận hàng, khách hàng vui lòng kiểm tra bao bì sản phẩm. Nếu phát hiện lỗi hay khiếm khuyết nào không đúng ý muốn, khách hàng vui lòng trả lại nhân viên vận chuyển.